פרופ' קתרינה ליגת

ככ
ראש החוג

חברת סגל בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב ובמרכז לחקר הרציונאליות. מחקריה עוסקים בתחומי אבטחת מידע, פרטיות ברשת, ותורת המשחקים האלגוריתמית.