ד"ר קתרינה ליגת

ככ

חברת סגל בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב ובמרכז לחקר הרציונאליות. מחקריה עוסקים בתחומי אבטחת מידע, פרטיות ברשת, ותורת המשחקים האלגוריתמית.