פרופ' לימור שיפמן

לח

חברת סגל במחלקה לתקשורת ועיתונאות. מחקריה עוסקים בתצורות שונות של תרבות פופולארית במדיה חדשים, בייחוד הומור וממים אינטרנטיים. נושא נוסף שמעסיק אותה הוא האופן שבו רשת האינטרנט קשורה לתהליכי גלובליזציה וגלוקליזציה מבוססות משתמשים.