פרופ' גל אלידן

עע

חבר סגל במחלקה לסטטיסטיקה. מקים צוות המחקר בלמידה חישובית בגוגל ישראל. תחומי המחקר שלו נוגעים לתפר שבין סטטיסטיקה ללמידה חישובית, ובפרט במודלים גרפיים הסתברותיים.