ד"ר ניקולס ג'ון

ךך

חבר סגל במחלקה לתקשורת ועיתונאות. חוקר את הקשר שבין טכנולוגיה לחברה, עם דגש על מדיה חדשים ומדיה חברתיים. חוקר שיתוף על שלל משמעויותיו ומתעניין בגילויים של אי-חיבוריות (disconnectivity), במיוחד ביטולי חברות ברשתות חברתיות.