מסלול דו-חוגי

תכנית המצטיינים באינטרנט וחברה הינה מולטי-דיסיפלינארית, המדגישה את הצורך בשילוב נקודות מבט ממגוון שדות על מנת להבין ולכוון את ההשפעות של טכנולוגיות חדשות על החברה.  בכדי להשלים חינוך אקדמי מקיף, יש צורך גם בלימוד של דיסציפלינה אקדמית ספציפית לעומק. אי לכך, ניתן ללמוד בתכנית רק במסלול דו חוגי, בצירוף חוג לימודים נוסף. החוג הנוסף יכול להיות כל חוג לימודים הניתן על ידי האוניברסיטה. תכנית הלימודים בנויה כך שסטודנטים אשר החוג השני שלהם הוא תקשורת, סטטיסטיקה, כלכלה, מנהל עסקים, מתמטיקה, או מדעי המחשב יוכלו לסיים תוך שלוש שנים, אך אנו בהחלט מעודדים גם שילוב עם חוגים אחרים.