קורסי ליבה

קורסי הליבה של התוכנית מתמקדים בקשרי הגומלין ובממשקים בין טכנולוגיה ואנשים. קורסי הליבה כוללים:

  • מדיה חדשים וחברה
  • רשתות, קהלים ושווקים 
  • עיצוב ממשקי משתמש
  • טכנולוגיות תקשורת: היבטים היסטוריים
  • בניית יישומי רשת  (Web)
  • ניתוח מאגרי מידע מאסיביים
  • טכנולוגיה, אתיקה וחוק

 

פירוט הקורסים

מדיה חדשים וחברה 
הקורס יציג קשת רחבה של תיאוריות ומחקרים עכשוויים העוסקים בהשלכות האינטרנט והמדיה החברתית בהקשרים שונים. במהלך הקורס נדון בתפקיד של האינטרנט והמדיה החברתית בחיי היום יום, וכיצד תפקיד זה מתקשר להיבטים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים. תיאוריות היסוד שתוצגנה בקורס תתייחסנה למושגי מפתח כגון "וירטואליות", "קהילה" ו"פרטיות". מהלך הלימוד יעודד חשיבה ביקורתית על המדיה החברתית ושחקני המפתח הפועלים במסגרתה.

רשתות, המונים, ושווקים 
הקורס משלב מגוון נקודות מבט ממתמטיקה, סוציולוגיה, כלכלה, ומדעי המחשב בניתוח אינטראקציות בין בני אדם על פני רשתות חברתיות, כלכליות, וממוחשבות מסוגים שונים.

טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות 
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמצעי התקשורת מהעת העתיקה ועד לימינו.  נבחן את הסוגיות הללו בשתי רמות: בראשונה, נסקור את הפן הטכני של המדיה -- החל מהמצאת הכתב, דרך פיתוח טכנולוגיות הפצה שעתוק ושידור דוגמת הדפוס, הטלגרף, הרדיו, הטלוויזיה, וכלה במחשב ובאינטרנט - ונבחן את ההקשר החברתי, הפוליטי, התרבותי והכלכלי בו פותחו. ברמה השנייה, נבחן את יחסי הגומלין בין הופעתו של אמצעי תקשורת לבין הסביבה החברתית בו הוא מצוי, תוך הדגשת האופנים בהם הוא מושפע מסביבה זו ומשפיע עליה. בין הסוגיות שיוצגו: דיבור וכתב; אוריינות ותודעה; מדיה כאמצעי אחסון, עיבוד והעברה של מידע; חברת ההמונים ותהליכי עיור ותיעוש; שינויים בתפיסת הזמן והמרחב; שאלות של מגדר ומעמד כלכלי; מרחב פרטי ומרחב ציבורי; קהילתיות והשתתפות פוליטית; טכנולוגיה, גוף וגופניות; טכנולוגיות שעתוק ותרבות פופולארית; מדיה אנלוגיים מול דיגיטליים; חברת המידע ומדיה חדשים.

עיצוב ממשקי משתמש 
עיצוב ממשקי משתמש והאינטראקציה בין אדם ומחשב. הקורס יספק כלים ושיטות לעיצוב ופיתוח של ממשקים, שיטות למדידה והערכה של איכות הממשק ויעסוק באינטראקציה שבין אדם ומחשב. 

ניתוח מאגרי מידע מאסיביים 
הקורס מתמקד בלמידת שיטות ואלגוריתמים לנתוח מסדי נתונים מאסיביים. נסקור את השיטות המרכזיות לכריית נתונים וכריית טקסט וכן נלמד את סוגי מסדי הנתונים השונים וצורות הגישה אליהם (NoSQL, PIG, HIVE, HBase, Map Reduce & Hadoop)

טכנולוגיה, אתיקה וחוק 
מטרת הקורס היא לסקור היבטים תיאורטיים ביקורתיים, השוואתיים ודוקטרינריים של יסודות דיני קניין רוחני, מידע וטכנולוגיה. הקורס ישלב בין דיון ביקורתי בצידוקים השונים, המונחים ביסוד דיני הקניין הרוחני, לבין דיון במקרי בוחן - מחיי המעשה. לצד דיון בצידוקים המסורתיים, כגון צידוקים כלכליים, תיאוריית האישיות ושיקולי צדק והגינות, הקורס יידון גם בגישות חדשות, בתחום הקניין הרוחני, כגון, צדק חלוקתי, ניתוח כלכלי-התנהגותי וגישות ביקורתיות למשפט ותרבות.

בניית יישומי רשת 
בקורס זה נכיר את כל המרכיבים העיקריים של יישומי רשת מודרניים מאינטראקציה בסיסית עם מסדי נתונים, דרך שרתי רשת ועד לאינטראקציה דרך ממשק משתמש. בסוף הקורס הסטודנטים יוכלו להקים אפליקציה רשת מודרנית בסיסית (לא דף רשת!) המערבת נתונים, עדכון ושאילתות על ידי המשתמש וכד'. פיתוח האפליקציות יעשה בעזרת שפת Ruby או כלי דומה (אין צורך בידע מוקדם).