תכנית הלימודים

תכנית אינטרנט וחברה מורכבת מקורסי מבואות, קורסי ליבה והתנסויות ומתפרסת על-פני שלוש שנים, כולל תקופת סטאז'
בקיץ שלאחר שנה ב'. כמו כן, התוכנית מתאפשרת רק בצירוף חוג לימודים נוסף (מסלול דו-חוגי).

לפרטים נוספים על הקורסים לחצו כאן

 

חלוקת הקורסים בתכנית:

טבלה תכנית לימודים

* קורס ליבה

 

קורסי מבואות

חקר האינטרנט מחייב רכישה של מספר גופי ידע – בסיס מתמטי, הבנה של טכנולוגיות החישוב שעומדות בתשתית המדיום, יכולת סטטיסטית מתקדמת לעיבוד נתוני עתק  (big data) ורכישת כלים לניתוח ההשפעות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות של הטכנולוגיה. אי לכך התוכנית כוללת קורסי מבואות מתחומים שונים: כלכלה, תקשורת, מדעי המחשב, מחשבה חברתית, וכן בסיס חזק במתמטיקה ובסטטיסטיקה. ככלל, קורסי המבוא בכל תחום הינם ברמה הגבוהה ביותר הקיימת באוניברסיטה (למעט הבסיס המתמטי שהינו ברמה הנדרשת בחוגים לכלכלה או סטטיסטיקה).

 

פירוט הקורסים

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי  א' + ב' 
קורסי המבוא המתמטיים זהים לאלו הנלמדים על ידי הסטודנטים של החוגים לכלכלה ולסטטיסטיקה. הסטודנטים של החוגים למתמטיקה או למדעי המחשב ילמדו במקומם את לימודי המתמטיקה של חוגים אלו.

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג לסטטיסטיקה. 

מבוא לכלכלה  א' + ב' (מיקרו + מקרו) 
קורסי מבוא הניתנים במסגרת החוג לכלכלה. סטודנטים למנהל עסקים ילמדו במקומם את קורסי המבוא לכלכלה של החוג למנהל עסקים.

מבוא למדעי המחשב
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג למדעי המחשב. 

מבוא לתקשורת המונים 
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג לתקשורת ועיתונאות.

עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג לסטטיסטיקה.

תולדות המחשבה החברתית 
הקורס יסקור את עיקרי התפתחותה של המחשבה החברתית והפוליטית בעידן המודרני, החל בנאורות וכלה בתיאוריות סוציולוגיות ותרבותיות בנות זמננו. הוא יבקש לתת תמונה כללית של התפתחות המחשבה, לצד ידע בסיסי בהוגים מרכזיים כגון הובס, רוסו, אדם סמית, מרקס, פוקו ורבים אחרים. 

 

 

קורסי ליבה

קורסי הליבה של התוכנית מתמקדים בקשרי הגומלין ובממשקים בין טכנולוגיה ואנשים. קורסי הליבה כוללים:

  • מדיה חדשים וחברה
  • רשתות, קהלים ושווקים 
  • עיצוב ממשקי משתמש
  • טכנולוגיות תקשורת: היבטים היסטוריים
  • בניית יישומי רשת  (Web)
  • ניתוח מאגרי מידע מאסיביים
  • טכנולוגיה, אתיקה וחוק

 

פירוט הקורסים

מדיה חדשים וחברה 
הקורס יציג קשת רחבה של תיאוריות ומחקרים עכשוויים העוסקים בהשלכות האינטרנט והמדיה החברתית בהקשרים שונים. במהלך הקורס נדון בתפקיד של האינטרנט והמדיה החברתית בחיי היום יום, וכיצד תפקיד זה מתקשר להיבטים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים. תיאוריות היסוד שתוצגנה בקורס תתייחסנה למושגי מפתח כגון "וירטואליות", "קהילה" ו"פרטיות". מהלך הלימוד יעודד חשיבה ביקורתית על המדיה החברתית ושחקני המפתח הפועלים במסגרתה.

רשתות, המונים, ושווקים 
הקורס משלב מגוון נקודות מבט ממתמטיקה, סוציולוגיה, כלכלה, ומדעי המחשב בניתוח אינטראקציות בין בני אדם על פני רשתות חברתיות, כלכליות, וממוחשבות מסוגים שונים.

טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות 
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמצעי התקשורת מהעת העתיקה ועד לימינו.  נבחן את הסוגיות הללו בשתי רמות: בראשונה, נסקור את הפן הטכני של המדיה -- החל מהמצאת הכתב, דרך פיתוח טכנולוגיות הפצה שעתוק ושידור דוגמת הדפוס, הטלגרף, הרדיו, הטלוויזיה, וכלה במחשב ובאינטרנט - ונבחן את ההקשר החברתי, הפוליטי, התרבותי והכלכלי בו פותחו. ברמה השנייה, נבחן את יחסי הגומלין בין הופעתו של אמצעי תקשורת לבין הסביבה החברתית בו הוא מצוי, תוך הדגשת האופנים בהם הוא מושפע מסביבה זו ומשפיע עליה. בין הסוגיות שיוצגו: דיבור וכתב; אוריינות ותודעה; מדיה כאמצעי אחסון, עיבוד והעברה של מידע; חברת ההמונים ותהליכי עיור ותיעוש; שינויים בתפיסת הזמן והמרחב; שאלות של מגדר ומעמד כלכלי; מרחב פרטי ומרחב ציבורי; קהילתיות והשתתפות פוליטית; טכנולוגיה, גוף וגופניות; טכנולוגיות שעתוק ותרבות פופולארית; מדיה אנלוגיים מול דיגיטליים; חברת המידע ומדיה חדשים.

עיצוב ממשקי משתמש 
עיצוב ממשקי משתמש והאינטראקציה בין אדם ומחשב. הקורס יספק כלים ושיטות לעיצוב ופיתוח של ממשקים, שיטות למדידה והערכה של איכות הממשק ויעסוק באינטראקציה שבין אדם ומחשב. 

ניתוח מאגרי מידע מאסיביים 
הקורס מתמקד בלמידת שיטות ואלגוריתמים לנתוח מסדי נתונים מאסיביים. נסקור את השיטות המרכזיות לכריית נתונים וכריית טקסט וכן נלמד את סוגי מסדי הנתונים השונים וצורות הגישה אליהם (NoSQL, PIG, HIVE, HBase, Map Reduce & Hadoop)

טכנולוגיה, אתיקה וחוק 
מטרת הקורס היא לסקור היבטים תיאורטיים ביקורתיים, השוואתיים ודוקטרינריים של יסודות דיני קניין רוחני, מידע וטכנולוגיה. הקורס ישלב בין דיון ביקורתי בצידוקים השונים, המונחים ביסוד דיני הקניין הרוחני, לבין דיון במקרי בוחן - מחיי המעשה. לצד דיון בצידוקים המסורתיים, כגון צידוקים כלכליים, תיאוריית האישיות ושיקולי צדק והגינות, הקורס יידון גם בגישות חדשות, בתחום הקניין הרוחני, כגון, צדק חלוקתי, ניתוח כלכלי-התנהגותי וגישות ביקורתיות למשפט ותרבות.

בניית יישומי רשת 
בקורס זה נכיר את כל המרכיבים העיקריים של יישומי רשת מודרניים מאינטראקציה בסיסית עם מסדי נתונים, דרך שרתי רשת ועד לאינטראקציה דרך ממשק משתמש. בסוף הקורס הסטודנטים יוכלו להקים אפליקציה רשת מודרנית בסיסית (לא דף רשת!) המערבת נתונים, עדכון ושאילתות על ידי המשתמש וכד'. פיתוח האפליקציות יעשה בעזרת שפת Ruby או כלי דומה (אין צורך בידע מוקדם).

 

 

התנסויות

רשת האינטרנט הינה יציר אנושי חדש למדי ותהליך ההבנה שלה נמצא בחיתוליו. אי לכך ברור שאין תחליף להתנסות מעשית עם מגוון משתנה של תהליכים, אפשרויות, אפליקציות, תכונות ואירועים הקשורים לרשת. מעבר לעיסוק האינטנסיבי של רוב קורסי הליבה בפרקטיקות הקשורות לאינטרנט, התוכנית כוללת גם מספר אלמנטים ספציפיים הבנויים על התנסות מעשית:

  • קורס ביזמות אינטרנט שמהווה את גולת הכותרת של לימודי השנה השלישית. במסגרתו יעבדו צוותי הסטודנטים על יצור רעיונות לעסקים חדשים באינטרנט, על ניתוח הסביבה הרלוונטית למיזם, על האסטרטגיה העסקית ועל פיתוח תכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו. בנוסף יפתחו הסטודנטים אבטיפוס של המוצר/שרות אשר בבסיס המיזם.
  • סמינר בניית קהילות מקוונות, במסגרתו יתנדב כל סטודנט במרחב רשתי שיבחר. 
  • התמחות (סטאז') במהלך חודשי הקיץ בחברות מסחריות וגופים ציבוריים.

 

פירוט הקורסים

בניית קהילות אינטרנט 
הסטודנטים יתנדבו באופן פרטני בפעילויות מבוססות אינטרנט, בהן יתרמו מהידע שלהם ו/או יסייעו בפיתוח קהילת אינטרנט. פעילות זו יכולה להיות כל פעילות קהילתית באינטרנט כגון: עריכה וכתיבה בויקיפדיה, השתתפות בפרויקט פיתוח קוד במתווה של קוד פתוח, תרומה עקבית בפורומים מקוונים, התנדבות ממושכת הנעשית דרך פלטפורמות אינטרנטיות וכד'. פעילות זו תשולב בפגישות שבועיות בהן ידונו הסטודנטים במגמות ותופעות בהן נתקלו, לאור הספרות המחקרית הרלוונטית. 

יזמות באינטרנט 
הקורס מיועד לטפח אצל הסטודנטים את הנכונות והמיומנות ליזמות עסקית. במסגרתו יעבדו צוותי הסטודנטים על יצור רעיונות לעסקים חדשים באינטרנט, על ניתוח הסביבה הרלוונטית למיזם, על האסטרטגיה העסקית ועל פיתוח תכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו. בנוסף יפתחו הסטודנטים אבטיפוס של המוצר/שרות אשר בבסיס המיזם.

סטאז' 
בקיץ שבין שנה ב' לשנה ג' של הלימודים יתמחו הסטודנטים במשך חודשיים בחברה או ארגון בתפקיד המקשר טכנולוגיה וחברה.

 

 

מסלול דו-חוגי

תכנית המצטיינים באינטרנט וחברה הינה מולטי-דיסיפלינארית, המדגישה את הצורך בשילוב נקודות מבט ממגוון שדות על מנת להבין ולכוון את ההשפעות של טכנולוגיות חדשות על החברה.  בכדי להשלים חינוך אקדמי מקיף, יש צורך גם בלימוד של דיסציפלינה אקדמית ספציפית לעומק. אי לכך, ניתן ללמוד בתכנית רק במסלול דו חוגי, בצירוף חוג לימודים נוסף. החוג הנוסף יכול להיות כל חוג לימודים הניתן על ידי האוניברסיטה. תכנית הלימודים בנויה כך שסטודנטים אשר החוג השני שלהם הוא תקשורת, סטטיסטיקה, כלכלה, מנהל עסקים, מתמטיקה, או מדעי המחשב יוכלו לסיים תוך שלוש שנים, אך אנו בהחלט מעודדים גם שילוב עם חוגים אחרים.