תכנית הלימודים

תכנית אינטרנט וחברה מורכבת מקורסי מבואות, קורסי ליבה והתנסויות ומתפרסת על-פני שלוש שנים, כולל תקופת סטאז'
בקיץ שלאחר שנה ב'. כמו כן, התוכנית מתאפשרת רק בצירוף חוג לימודים נוסף (מסלול דו-חוגי).

לפרטים נוספים על הקורסים חפשו את התכנית בשנתון

 

חלוקת הקורסים בתכנית:

טבלה תכנית לימודים

* קורס ליבה