קורסי מבואות

חקר האינטרנט מחייב רכישה של מספר גופי ידע – בסיס מתמטי, הבנה של טכנולוגיות החישוב שעומדות בתשתית המדיום, יכולת סטטיסטית מתקדמת לעיבוד נתוני עתק  (big data) ורכישת כלים לניתוח ההשפעות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות של הטכנולוגיה. אי לכך התוכנית כוללת קורסי מבואות מתחומים שונים: כלכלה, תקשורת, מדעי המחשב, מחשבה חברתית, וכן בסיס חזק במתמטיקה ובסטטיסטיקה. ככלל, קורסי המבוא בכל תחום הינם ברמה הגבוהה ביותר הקיימת באוניברסיטה (למעט הבסיס המתמטי שהינו ברמה הנדרשת בחוגים לכלכלה או סטטיסטיקה).

 

פירוט הקורסים

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי  א' + ב' 
קורסי המבוא המתמטיים זהים לאלו הנלמדים על ידי הסטודנטים של החוגים לכלכלה ולסטטיסטיקה. הסטודנטים של החוגים למתמטיקה או למדעי המחשב ילמדו במקומם את לימודי המתמטיקה של חוגים אלו.

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג לסטטיסטיקה. 

מבוא לכלכלה  א' + ב' (מיקרו + מקרו) 
קורסי מבוא הניתנים במסגרת החוג לכלכלה. סטודנטים למנהל עסקים ילמדו במקומם את קורסי המבוא לכלכלה של החוג למנהל עסקים.

מבוא למדעי המחשב
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג למדעי המחשב. 

מבוא לתקשורת המונים 
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג לתקשורת ועיתונאות.

עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי
קורס מבוא הניתן במסגרת החוג לסטטיסטיקה.

תולדות המחשבה החברתית 
הקורס יסקור את עיקרי התפתחותה של המחשבה החברתית והפוליטית בעידן המודרני, החל בנאורות וכלה בתיאוריות סוציולוגיות ותרבותיות בנות זמננו. הוא יבקש לתת תמונה כללית של התפתחות המחשבה, לצד ידע בסיסי בהוגים מרכזיים כגון הובס, רוסו, אדם סמית, מרקס, פוקו ורבים אחרים.