Table of Contents

צרו קשר

ניתן לפנות בכל שאלה לרכזת החוג:

אדל נחום

טלפון:  02-5494701

דוא"ל: adelah@savion.huji.ac.il

חוג מט"ר, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

 

מידע, הרשמה ותנאי קבלה

ניתן ללמוד בתכנית מט"ר רק במסלול דו-חוגי, בצירוף חוג לימודים נוסף. החוג הנוסף יכול להיות כל חוג לימודים 
באוניברסיטה, ממדעי הטבע, החברה או הרוח. בחלק מהחוגים השילוב הדו-חוגי מאפשר סיום תואר תוך שלוש שנים.

 

בקישורים להלן תוכלו למצוא מידע אודות תנאי הקבלה לתכנית וכן מחשבון סיכויי הקבלה שלכם:
לרישום לתכנית מט"ר עם חוג ממדעי הטבע 
לרישום לתכנית מט"ר עם חוג ממדעי הרוח או החברה 

 
לקבלת יעוץ והכוונה, אנא פנו אלינו במייל ונשמח לסייע בקבלת החלטות.
 
צור קשר