Table of Contents

צרו קשר

ניתן לפנות בכל שאלה לרכזת החוג:

אדל נחום

טלפון:  02-5494701

דוא"ל: adelah@savion.huji.ac.il

החוג לאינטרנט וחברה, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין

 

מידע, הרשמה ותנאי קבלה

ניתן ללמוד בתכנית "אינטרנט וחברה" רק במסלול דו-חוגי, בצירוף חוג לימודים נוסף. החוג הנוסף יכול להיות כל חוג לימודים 
באוניברסיטה, ממדעי הטבע, החברה או הרוח. בחלק מהחוגים השילוב הדו-חוגי מאפשר סיום תואר תוך שלוש שנים.

 

בקישורים להלן תוכלו למצוא מידע אודות תנאי הקבלה לתכנית וכן מחשבון סיכויי הקבלה שלכם:
לרישום לתכנית אינטרנט וחברה עם חוג ממדעי הטבע 
לרישום לתכנית אינטרנט וחברה עם חוג ממדעי הרוח או החברה 

 
לקבלת יעוץ והכוונה, אנא פנו אלינו במייל ונשמח לסייע בקבלת החלטות.
 
צור קשר