פסקה אחרונה

תכנית אינטרנט וחברה
ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין
קמפוס אדמונד י' ספרא, ירושלים
טלפון: 02-5494701